Wiślica

poniedziałek, 22 lutego 2010
Na mapie pomników historii i sztuki Polski Wiślica zajmuje miejsce szczególne. Jednakże dodatkową atrakcją jest bez wątpienia szereg parków krajobrazowych oraz sieć szlaków turystycznych.
Gmina Wiślica znana jest nie tylko z wspaniałych zabytków, posiada również świetne warunki ekologiczne, albowiem w promieniu 65 km nie ma uciążliwego przemysłu, a 97,8% gminy jest położone na terenie Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego i jego otulinie, na terenach bogatych w chronione formy przyrody, a w europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000 teren doliny Nidy został zaliczony do obszarów szczególnie cennych przyrodniczo.
Wiślica należy do najstarszych miejscowości w Polsce. Najstarsze ślady osadnictwa pochodzą z 2. poł. IX wieku, gdy była centralnym ośrodkiem państwa Wiślan. Położenie na trasie ważnych szlaków handlowych spowodowało, że Wiślica stała się liczącym ośrodkiem gospodarczym i politycznym.
czwartek, 15 października 2009
Notka ta ma na celu przedstawienie obiektów w gminie Wiślica wpisanych w rejestr Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach. Dane zostały zaczerpnięte z opracowania wydanego przez Zarząd Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach: "Charakterystyka stanu środowiska przyrodniczego i aktualne kierunki działalności ochronnej na terenach parków krajobrazowych Ponidzia oraz ich stref ochronnych w gminie Wiślica", styczeń 1995, Pińczów. Spis ten prawdopodobnie nie jest pełny jednakże będzie on aktualizowany na bieżąco.
piątek, 09 października 2009
Wiślica jest bez wątpienia najbogatszym zespołem zabytkowym na Ponidziu. Jej dzieje sięgają aż IX-go wieku i wiązane są z Państwem Wiślan. Okres średniowiecza to czas rozkwitu Wiślicy, kiedy to, wg. historyków, była ona tym dla królewskiego Krakowa, co Wersal dla Paryża. Dzięki wspólnemu wysiłkowi naukowców różnych dziedzin, pozostałości tych czasów stanowią dziś namacalne świadectwo świetności.
katalog stron
Pokaż Szlak historyczny w Wiślicy na większej mapie